Selvaag Bolig – en av Norges største boligutviklere

Forhistorien
Selvaag Bolig AS er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 60 år lange historie og erfaring. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling over hele landet. Gjennom fusjoner med Selvaag Pluss Eiendom KS og Hansa Property Group samt kjøp av Bo En i Stavanger i 2011, ble Selvaag Bolig en av landets største boligbygger.  Selskapet ble børsnotert i 2012.

Langsiktighet
Selvaag Boligs største eier er Selvaag Gruppen, som eier ca 53% av aksjene i Selvaag Bolig. Selvaag Gruppen har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap i Selvaag Bolig, og ønsker å opprettholde en eierandel på over 50 % i selskapet. Å være en langsiktig, industriell eier er en premiss og et løfte til investorene som ønsker å nyte godt av Selvaag Gruppens kompetanse innen boligutvikling.

Bredde og utbredelse
Selvaag Bolig fokuserer spesielt på områdene Stor-Oslo, Bergen og Stavanger, men har også prosjekter i andre norske byer og i Stockholm. Selskapet styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selvaag Bolig har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss.
Selskapet holder til i Silurveien i Oslo.

Les mer om  Selvaag Bolig på www.selvaagbolig.no