Om oss

Selskapet er en kompetent, effektiv og langsiktig leverandør av rådgivnings- og tilretteleggingstjenester knyttet til eiendomsprosjekter for Selvaag Gruppen og eksterne oppdragsgivere.

Våre fokusområder

 

Utleiebolig AS – Vi har etablert et industrielt boligutleieselskap med mål om videre vekst

 • Vår rolle i selskapet er bygge selskapet gjennom kjøp av nye boligprosjekter
  • Tilrettelegge for oppkjøp med mål om å sette nye boliger i utleie
  • Tilrettelegge tilfredsstillende finansiering
  • Eierskapsforvaltning

Øvrige virksomhetsområder

 • Tilrettelegging av eiendomsprosjekter
  • Joint venture strukturer med boligutviklere
  • Syndikering av byggherreselskaper
  • Tilrettelegging av garantisyndikater
  • Tilrettelegging av næringseiendom med vekt på utviklingsmuligheter
  • Hovedfokus på kontor, lager/logistikk
 • Utvikling av nye modeller for finansielle investeringer i bolig