Historie og organisering

Selskapet er et datterselskap av Selvaag Gruppen, som eier 60 prosent av aksjene.  Resten av aksjene eies av partnere i Selvaag Realkapital AS gjennom eierselskapet Grunnsteinen AS.

Selskapet har operert i markedet siden 2004. Fra å fokusere primært på finansielle tilretteleggingstjenester har selskapet gradvis endret fokus mot bolig og da primært boligutleie, boligutvikling og garantistrukturer i boligprosjekter.

Vi har etablert et industrielt boligutleieselskap – Utleiebolig AS, som i dag består av 96 nye leiligheter på Bjørnåsen, Søndre Nordstrand.

Vi har som ambisjon å tilføre 100 – 200 nye boliger for utleie i selskapet per år fremover.