Om Selvaag Eiendom

Vertskap for fremtidens verdiskapning

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et tydelig bærekraftig perspektiv, til glede for våre kunder, samfunnet og fremtidige generasjoner. Vi konsentrerer oss om næringseiendom beliggende ved kommunikasjonsknutepunkter i Oslo-området. Link til http://www.selvaageiendom.no/