Om Selvaag Gruppen

Styret og ledelsen

Selvaag Gruppen AS er et holdingselskap, organisert for å ivareta eierrollen til Ole Gunnar, Olav H. og G. Frederik Selvaags hel- og deleide selskaper innen eiendom, boligbygging, investeringer, vedlikehold, rådgivning og utvikling.

Styret består av styreleder Bjarne Borgersen og styremedlemmene Ole Gunnar Selvaag, G. Frederik Selvaag og Olav H. Selvaag. Administrerende direktør er Tore Myrvold. Selvaag Gruppen som selskap har 14 ansatte, mens konsernet Selvaag Gruppen ved inngangen til 2019 hadde drøyt 190 ansatte.

Eierskap og verdier

Selvaag Gruppens største verdier er det heleide datterselskapet Selvaag Eiendom og eierandelen på 53,5% i det børsnoterte selskapet Selvaag Bolig. I tillegg representerer eierandelene i Selvaag Invest, Selvaag Prosjekt, Selvaag Utleiebolig og Selvaag Snøporten betydelige verdier.