Om Selvaag Invest

Selvaag har investert med suksess i mer enn 50 år. Lang erfaring og aktivt eierskap har skapt god lønnsomhet og en verdijustert investeringsportefølje på ca kr 580 millioner pr utgangen av 2014.

Investeringsselskapet Selvaag Invest er et heleid datterselskap av Selvaag Gruppen, og er engasjert innen private equity, shipping og børsnoterte verdipapirer.

Selvaag-familiens investeringer startet på 50-tallet, med en portefølje innen shipping, og i 1984 ble investeringene samlet i AS Selvaag Invest. I starten fokuserte selskapet hovedsakelig på shipping, rigger, fly og oljeproduksjon, men i de senere årene har investeringsfokus dreiet mer i retning av private equity og børsnoterte verdipapirer, i tillegg til shipping.

Selvaag Invest er Selvaag- familiens redskap for risikospredning og skal derfor ikke investere i eiendoms- og byggevirksomheter.

Lønnsomheten har vært god, og Selvaag Invest har etter hvert opparbeidet seg bred kompetanse på en rekke felt. Vi har tradisjon for et aktivt eierskap over tid, og har i dag styreplass i de fleste av våre større investeringer.