Investeringsfokus

Selvaag Invest investerer innen fokusområdene direkteinvsteringer (private equity), shippingprosjekter og børsnoterte verdipapirer. Selskapet besitter betydelig erfaring og kompetanse innen shipping, sjømat, finans og industriell virksomhet. Vi har en opportunistisk investeringstilnærming, men vår hovedstrategi er å investere innenfor sektorer hvor vi utnytter vår kompetanse til å identifisere gode investeringsmuligheter.

Direkteinvesteringer (Private equity)

Innen private equity ønsker vi primært å investere i selskaper hvor vi gjennom aktivt styrearbeid kan bidra til selskapets fremtidige verdiutvikling. På generell basis kan en typisk eierandel være 10-30% og initiell investering NOK 10-30 millioner.

Vi har et bredt investeringsfokus, men historisk har vi ofte engasjert oss innen energi, sjømat og finansiell sektor.

Børsnoterte verdipapirer (Finansielle investeringer)

Selvaag Invest har alltid hatt en portefølje av finansielle investeringer som omfatter børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater. Hvor mye som til enhver tid investeres i de ulike aktivaklassene bestemmes blant annet ut fra vår vurdering av makroøkonomiske utsikter.