Selvaag Utleiebolig søker etter Administrerende direktør

Selvaag Utleiebolig AS utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et bærekraftig perspektiv, til glede for kunder, samfunnet og fremtidige generasjoner. Selskapet skal være en ledende aktør i markedet med utvikling, verdiutvikling og bærekraft som grunnsteiner. Selvaag Utleiebolig AS er en del av Selvaag Gruppen som er et holdingselskap, organisert for å ivareta eierrollen i Selvaag-konsernet og datterselskapene.

For mer informasjon, https://www.iscogroup.no/vare-stillinger/stillinger/selvaag-utleiebolig-as-administrerende-direktor