Tidenes beste resultat for Selvaag

Realisering av selskaper og eiendom, fokus på færre forretningsområder og mer selvstendige selskaper gir rekordresultat for Selvaag Gruppen. Konsernet leverer et driftsresultat på 1,14 milliarder kroner for 2016, mot 344 millioner i 2015.

Olav H. og Frederik Selvaag overtok ansvaret for gruppen i 2008. Før finanskrisen hadde den 750 ansatte i en rekke forretningsområder og land, 3,3 milliarder i gjeld i morselskapet og svake resultater. Nå er virksomheten konsentrert, antall ansatte under 250, gjelden i morselskapet nesten borte og resultatet høyere enn noen gang.

– Vi har vært gjennom en stor endring, både i forretningsfilosofi og i driftsform. Nå har vi snart fullført endringsprosessen vi startet på i 2008, sier Olav H. Selvaag.

Selvaag Gruppens årsrapport 2016

Salg av selskaper og eiendom

I 2016 ble minilagervirksomheten City Self-Storage og aksjene i Betonmast solgt. Dermed avsluttet Selvaag perioden med medarbeidere i flere europeiske land, og satte punktum for investeringen i boligentreprenørmarkedet. Realiseringer ble det også i Selvaag Eiendom. En rekke eiendommer i USA, Baltikum, Polen og Norge ble solgt. Det mest spektakulære salget var salget av BAHR­bygget på Tjuvholmen til KLP Eiendom. Prisen ble hele 772 millioner kroner brutto.

– Vi fikk en meget god pris for bygget, og det er naturlig for oss å selge eiendommer når vi mener potensialet er tatt ut, slår Frederik Selvaag fast. Som styreleder for Selvaag Eiendom har han ledet den store verdirealiseringen gjennom året, og kan nå glede seg over en stor kapitalreserve i selskapet.

– Fremover skal vi selge mindre og kjøpe mer. Vi har sterk tro på Oslo, og vil investere i eiendommer i og rundt byen. Vi jakter på kontorbygg, gjerne flerbruksbygg, som kan gi god avkastning, forklarer han.

Skal realisere nye prosjekter

Konsernets driftsinntekter var i 2016 på 4 865 millioner kroner (3 982 millioner), med et resultat før skatt på 1 279 millioner kroner (167 millioner). Konsernet gikk i 2016 over til en holdingmodell, hvor hvert selskap i gruppen fikk en mer selvstendig rolle. Holdingselskapet ledes av Tore Myrvold.

– Nå har vi de selskapene vi skal satse på fremover, og de har klare mål og tilstrekkelig kapital. Vi har fundamentet på plass og tilstrekkelig handlefrihet til å skape lønnsomhet gjennom vekst og driftsforbedringer. Forutsetningene er derfor gode for å realisere store og små prosjekter som vil bety mye for både oss og samfunnet. Vinterparken på Lørenskog er et godt eksempel på at vi kan få til mye når vi strekker oss, sier Olav H. Selvaag

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. dir. Tore Myrvold, telefon 400 20 963, e-post: tore.myrvold@selvaag.no

Billedtekst:

Adm. dir. Tore Myrvold i Selvaag Gruppen, her flankert av eierne Olav H. Selvaag (t.v.) og Frederik Selvaag, legger frem tidenes beste resultat for gruppen.

Selvaag Gruppen består av seks hel- og deleide virksomhetsområder med nærmere 250 ansatte. Gruppens felles visjon er å utvikle eiendommer og virksomheter til glede for generasjoner. Selvaag Gruppen eies av Olav H. Selvaag, G. Frederik Selvaag og Ole Gunnar Selvaag.

Årsrapport tilgjengelig på www.selvaaggruppen.no