Om Selvaag

Skaperkraft bygger verdier

Med nytenkning og sosialt engasjement som rettesnorer, har Selvaag gjennom over 60 år skaffet bolig til hundretusener av mennesker. Underveis er nye bydeler og levende bomiljøer blitt formet. Samtidig har selskapet utviklet bærekraftige arbeidsplasser både innenfor og utenfor vår kjernevirksomhet, og har skapt verdier både for bedrift, eiere, medarbeidere og samfunn.

Skaperkraft og omtanke, er også i dag kjerneverdier i Selvaag, selv om måten det skjer på, kanskje er annerledes enn da Olav Selvaag fikk oppført Ekeberghuset i 1948.

Solid konsern på flere ben

I dag fremstår Selvaag som et konsern med en bred og solid plattform. Vi er en ledende boligbygger og byutvikler, men også en aktiv  eiendomsutvikler, industriutvikler og investor.

Dagens Selvaag er engasjert innenfor flere deler av verdikjeden innenfor bolig-, nærings- og eiendomsutvikling, og har også en betydelig investeringsvirksomhet. Dette skjer gjennom dedikerte datterselskaper, som har klare forretningsmessige mål, og tydelige målgrupper for sin virksomhet.

Sterk kultur med fokus på verdier

Alle selskaper og virksomheter er bygget på det samme verdigrunnlaget:  Omtanke og Skaperkraft

Vi har også gjennom hele vår historie vist at det er lønnsomt å ta sosialt ansvar. Når vi bidrar til å øke folks livskvalitet, evner vi å etterlate noe som er større enn oss selv og våre produkter. Vår virksomhet har gitt høy verdiskaping, som er grunnlaget for langsiktig, god inntjening.

Nye skapende oppgaver

Ekeberghuset, vindeltrappen og terrassehusene er allerede funnet opp. Men inspirasjonen og skaperkraften fra tiden de ble skapt, har vi med oss når vi påtar oss nye oppgaver:

  • Å bidra til at nye generasjoner og befolkningsgrupper får løst sine boligbehov
  • Å bygge og videreutvikle levende bymiljøer, hvor folk bor, jobber eller tilbringer sin fritid
  • Å foredle eiendom og investeringer nøkternt, solid og langsiktig
  • Å fortsatt bidra til aktiv nyskaping, gjennom ideer som plussboliger
  • Å forvalte en viktig kulturarv ved å gjøre kunst tilgjengelig der folk ferdes