En historie om aktivt eierskap

En historie om aktivt eierskap

Selvaags historie er både en fortelling om et selskap, og om en familie som engasjeres og motiveres av felles ambisjoner og felles verdier: Omtanke og Skaperkraft. Over 60 år etter etableringen av bedriften, fortsetter disse verdiene å forme selskapets virksomhet og familiens tanker om fremtiden.

Entreprenøren Olav Selvaag

I 2012 er det 100 år siden selskapets grunnlegger, Olav Selvaag,  ble født. Ekeberghuset, som stod ferdig i 1948, gjorde ingeniør Olav Selvaag kjent i hele landet. Hans enorme skaperkraft og omtanke for et samfunn som skulle gjenreises etter krigen drev ham til å revolusjonere byggebransjen.

Industribyggeren Ole Gunnar Selvaag

Under Ole Gunnar Selvaags ledelse (fra 1986) vokste Selvaag betydelig både i størrelse og verdier. Ole Gunnar Selvaag utviklet selskapet som en pioner innenfor industriell boligbygging, levende bydeler og nye boligkonsepter. Ole Gunnar Selvaag er også en personlig pådriver bak konsernets kunst- og kultursatsing.

Tredjegenerasjon Selvaag

Olav H Selvaag og Frederik Selvaag inngikk tidligere i konsernledelsen sammen med Karsten Bomann Jonsen. Fra og med 1.desember 2013 er Olav H og Frederik Selvaag erstattet av Per Bomann-Larsen og Tore Myrvold i konsernledelsen.

Historiske milepæler

2013 Per Bomann-Larsen og Tore Myrvold trer inn i konsernledelsen
2013 Olav H Selvaag og Frederik Selvaag går ut av konsernledelsen, og trer inn i styret
2012 Selvaag Bolig børsnoteres
2011 Selvaagbygg selges til Betonmast AS
2011 Selvaag Bolig fusjonerer med Hansa Property AS og Selvaag Pluss Eiendom KS
2010 Selvaag Prosjekt og Vedlikehold etablert
2009 Selvaag Corporate (eierandel 60%) etablert
2009 Karsten Bomann Jonsen overtar som konsernsjef etter Ole Gunnar Selvaag
2008 Olav Hindal Selvaag og Gunnar Frederik Selvaag blir konserndirektører i Selvaag
2004 Peer Gynt-parken åpnes på Løren
2004 Plussboliger-konseptet lansert
2003 Tjuvholmen KS etableres sammen med Aspelin Ramm for å bygge ut Oslos nyeste bydel
2002 Olav Selvaag går bort
1993 Mini-lagervirksomheten City Self-Storage etablert
1986 Ole Gunnar Selvaag konsernsjef