Olav Selvaag – bedriftens far

Selvaags grunnlegger, Olav Selvaag, var gjennom hele livet drevet av et genuint samfunnsengasjement. Også etter at han gikk av som bedriftens leder var han en mann med ideer og synspunkter, som han åpent delte med det avislesende Norge. Helt til han døde i 2002 var Olav Selvaag genuint opptatt av nye prosjekter, spesielt utvikling av en ny type bybolig og prosjekter i havneområdet i Oslo.

Da NRK i 2005 kåret tidenes største nordmann, var Olav Selvaag blant de 50 nominerte.

Bygningsingeniør og entreprenør

Olav Selvaag ledet bedriften helt frem til 1986. Han var født på Lista 17. desember 1912 av foreldrene Kathrine Selvaag, født Samuelsen, og Ole W. Selvaag, lege og stortingsmann. Olav Selvaag tok artium i 1931 og var ferdig bygningsingeniør fra NTH i 1935. Med sin hustru Dea (f. Brøvig) fikk han 3 barn (Cecilie, Kari Lene og Ole Gunnar).

I mars 1936 ble Olav Selvaag ansatt i entreprenørselskapet Fr. Ringnes Entreprenør. Alt i 1938 inngikk Ringnes og Selvaag avtale om kompaniskap, og i 1945 skiftet firmaet navn til Ringnes & Selvaag. I 1953 ble A/S Selvaagbygg etablert som ansvarlig entreprenør.

En helt spesiell bolig

Med prøvehuset som ble oppført på Ekeberg i Oslo i 1948, revolusjonerte Olav Selvaag norsk boligbygging ved å rasjonalisere, forenkle og forbedre byggemetodene. Hans ideer førte blant annet til at prisen for oppføring av en bolig falt til en tredel, og at byggetempoet i det husløse etterkrigs-Norge kunne settes kraftig opp.

Tenkte helhetlig

I løpet av Olav Selvaag sin 50 år lange karriere som entreprenør (1936-86), oppførte bedriften Selvaagbygg mer enn 35 000 boliger i Stor-Oslo. I tillegg er et utall andre oppført mer eller mindre etter hans prinsipper.

Olav Selvaag mente at entreprenører hadde en plikt til å tenke helhetlig på bomiljø. Mange av Selvaagbygg sine boligområder har derfor barnehager, skoler, kjøpe- og kultursentra, og er til sammen utsmykket med nesten 500 skulpturer av gode, norske billedhuggere.

I tillegg til å være mannen bak revolusjonerende endringer i bygningslov og byggemåte, lanserte Olav Selvaag en rekke nye bolig- og hustyper – deriblant terrasseblokken. Denne boligtypen kombinerte langt på vei villaens og blokkens fordeler, og med kjøreveier og parkering under bebyggelsen ble boligområdene bilfrie, trygge og ”grønne”.

Olav Selvaag mottok en rekke utmerkelser for sin innsats

I 1945 ble Olav Selvaag tildelt Deltagermedaljen.

I 1958 ble han ridder av 1. klasse  St. Olavs Orden

I 1983 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

I 1969 fikk han Sam Eydes ærespris ”for fremragende arbeid på det bygningstekniske område” av Den Norske Ingeniørforening.

I 1992 foreningens høyeste utmerkelse for utvikling av det teknologiske miljø. (Den samme forening som han i kampens hete etter krigen ble foreslått ekskludert fra for å føre folket bak lyset.)

I 1986 ble han tildelt Oslo Bys høyeste utmerkelse – St. Hallvard-medaljen.