Mediesenter / Presse

Media er velkommen til å ta kontakt ved spørsmål eller ved behov for informasjon.

Selvaag Gruppen
Henvendelser fra media knyttet til morselskapet Selvaag Gruppen kan rettes til:

Konsernsjef Karsten Bomann Jonsen mobil 916 29 852 mail: kbj@selvaag.no
Konserndirektør Tore Myrvold mobil 400 20 963 mail: tmy@selvaag.no

 

Henvendelser gjeldende datterselskapene kan rettes til daglig leder.

 Mobil  E-post
Selvaag Eiendom Daglig leder Olav Line 482 54 149  olli@selvaag.no
Selvaag Invest Daglig leder Rune Fløgstad 900 11 353  rif@selvaag.no
 
Selvaag Bolig
Henvendelser relatert til Selvaag Bolig, rettes til selskapets ledelse og pressekontakt:
Se www.selvaagbolig.no
 
Selvaag Prosjekt  Daglig leder Ivar Solvang  907 81 825  is@selvaag.no
City Self-Storage  Daglig leder Erling Nyberget  915 66 272  erny@selvaag.no
Selvaag Realkapital  Daglig leder Esben Svalastog  414 35 978  ess@selvaag.no
Selvaag Byutvikling  Daglig leder Steinar Mejlænder – Larsen  913 76 256  sml@selvaag.no
 
Andre
Hendelser relater om kunst og kultur i Selvaag kan rettes til:
Marit Albertsen  mobil 915 82 560  mail: ma@selvaag.no