Visjon og verdier

Selvaag Gruppens forretningsidé er ”å bedre folks livskvalitet vesentlig gjennom kompetanse og nyskaping”. For å få til det, må vi oppfylle vår visjon:

–   Selvaag utvikler eiendommer og virksomheter til glede for generasjoner.

Det er ikke likegyldig for Selvaag hvordan vi jobber for å oppfylle visjonen. Derfor har organisasjonen i fellesskap utarbeidet et sett av verdier, som skal hjelpe oss med å gjøre riktige valg i en hverdag preget av store krav og høyt tempo.

Våre verdier

Selvaag består av flere ulike virksomheter med mange ulike mennesker. Vi har ulik bakgrunn og ulik kompetanse. Vi har ulike oppgaver som vi løser på ulike måter.

Men mye er også felles. Vi har felles ambisjoner om at det skal være godt å jobbe i Selvaag, og trygt å handle med Selvaag. Vi vil være blant de beste innenfor alle områder vi satser på. Og vi har et felles ansvar for å forvalte en stolt arv og et respektert merkenavn.

For å klare dette har vi noen felles verdier som vi ønsker skal prege alt vi gjør. Vi sammenfatter disse verdiene i to ord: Omtanke og skaperkraft.

Omtanke og skaperkraft i går

Ekeberghuset, som stod ferdig i 1948, gjorde ingeniør Olav Selvaag kjent i hele landet. Hans enorme skaperkraft og omtanke for et samfunn som skulle gjenreises etter krigen drev ham til å revolusjonere byggebransjen med et hus til 1/3 av vanlig pris.

Olav Selvaags skaperkraft og omtanke for «folk flest» ga oss en rekke nyvinninger. Vindeltrappen fjernet behovet for dyre trappeganger. Terrassehusene gjorde det mulig å bygge i skråninger.

I 1958 åpnet Veitvet senter, som Nord-Europas første kjøpesenter. Med over 1 500 boliger, butikker, kirke og musikkskole i en helhetlig utbygging, viste Selvaag igjen sin unike skaperkraft og omtanke for boligkjøperne. Området ble pyntet med skulpturer, noe som skulle bli et kjennemerke for bedriften.  

Omtanke og skaperkraft i dag

Omtanke for våre kunder og deres ulike behov har, i kombinasjon med skaperkraft, gitt en rekke nyvinninger. Utviklingen av Plussboliger, et eget boligkonsept for dem som ønsker færre bekymringer og flere muligheter, er en av de største nyvinningene i bransjen på mange år.

Satsingen på minilagre i Europa gjennom City Self-Storage bygger på omtanken for mennesker og bedrifter med lagerbehov, og er et godt bilde på Selvaags evne til å realisere visjoner, også utenfor Norge.

I utbyggingen av bydelene Løren og Tjuvholmen, med til sammen 2 500 boliger, viser vi skaperkraft og omtanke gjennom å skape bomiljøer med spennende arkitektur, gjennomtenkt infrastruktur og mer kunst enn i noen andre bomiljøer.

Omtanke og skaperkraft i morgen

Omtanke og skaperkraft har tatt oss i Selvaag hit vi er, og vil ta oss videre. Framtiden byr på mange utfordringer som vi, med vår erfaring og vårt verdisett, er godt rustet til å ta tak i.

Omtanke for kloden og våre etterkommere vil bli en enda viktigere utfordring for alt næringsliv i årene som kommer. Med vår skaperkraft kan vi bidra til å skape løsninger som er gode for miljø og livskvalitet, samtidig som de er god butikk.

Befolkningsutviklingen i landet vårt gir nye utfordringer og muligheter. Økt kulturelt mangfold og langt flere eldre mennesker fører til nye behov, både i boligmarkedet og i andre markeder der Selvaag er engasjert. Med omtanke og skaperkraft skal vi være med på å dekke disse behovene.