BAR Tjuvholmen

Prosjektnavn:  BAR Tjuvholmen

Type eiendom/lokale: Restaurant/bar

Oppdragsgiver: Tjuvholmen Butikk og Restaurant Holding AS

Type oppdrag:  Prosjekt- og byggeledelse

Antall kvadratmeter: ca 330 kvm

Utført: Januar 2010 – mai 2010

Beskrivelse: Tilrettelegging og innredning av rålokale til restaurant og uteservering. Herunder også komplett byggesak til og med ferdigattest.

Serveringslokalet ble tilrettelagt både teknisk og interiørmessig, slik at leietaker kunne flytte inn med sin innredning og koble seg på de tekniske installasjonene.