Døgnvill

Selvaag Prosjekt er engasjert av gårdeier TBRH v/Selvaag Eiendom for å gjennomføre ombyggingsarbeider for Døgnvill i lokalene til tidligere Meat Market på Tjuvholmen.

Døgnvill er et gourmet hamburgerkonsept, som allerede er etablert bl.a. på Vulkan og i Stavanger. Arbeidene er ferdigstilt vår 2015.