Hoffsgrenda Borettslag

Totalentreprenør: Selvaag Prosjekt
Type eiendom: Borettslag
Type oppdrag: Fasaderehabilitering og garasjerehabilitering
Antall leiligheter: 316
Utførelse: Pågår
Beskrivelse: Hoffsgrenda Borettslag består av 10 terrasseblokker med til sammen 316 leiligheter i forskjellige størrelser. Borettslaget ligger på Skøyen og blokkene ble bygget av Selvaag i 1982. Vedlikeholdsprosjektet inneholder vedlikeholdstiltak på følgende områder av bygningsmassen i borettslaget:

1 STUESIDEN

2 KJØKKENSIDEN

3 GAVLVEGGER

4 TERRASSER

5 BALKONGER INNGANGSSIDE

6 TRAPPEROM

7 GARASJER