Houz

Prosjektnavn: Houz
Type eiendom/lokale: Interiørbutikk
Oppdragsgiver: Selvaag Eiendom
Type oppdrag: Tekniske og bygningsmessige arbeider 
Utført: 2013

Beskrivelse

  • Prosjektere anlegget frem til tilbudsunderlag og arbeidsunderlag
  • Stå som ansvarlig søker og innhente nødvendige tillatelser for arbeidene
  • Gjennomføre konkurranseutsatt tilbudsinnhenting for alle fag, evaluere og innstille på valg av entreprenører
  • Kontrahere entreprenører og leverandører i samråd med oppdragsgiver
  • Sørge for at arbeidene blir utført på en god og sikker måte, og i samsvar med spesifikasjoner gitt av oppdragsgiver innenfor avtalte frister
  • Utarbeide budsjett, samt løpende rapportering til oppdragsgiver på kostnader og endringer
  • Utarbeide fremdriftsplan, samt rapportere til oppdragsgiver m.h.t. fremdrift
  • FDV-dokumentasjon etter omforent liste