Østre Kragskogen Sameie

Totalentreprenør: Selvaag Prosjekt
Type eiendom: Boligsameie
Type oppdrag: Rehabilitering av oppganger
Antall leiligheter: 223
Utførelse: Pågår
Beskrivelse:Østre Kragskogen ligger på den sørlige siden av Holmenkollen. Sameiet består av 14 Blokker, fordelt på 6 høyblokker og lavblokker. Det er til sammen 223 leiligheter i sameiet.  Selvaag Prosjekt skal rehabilitere alle 27 oppgangene i sameiet.