Stranden 1 Aker Brygge

Prosjektnavn: Stranden 1 Aker Brygge
Type eiendom/lokale: Restauranter
Oppdragsgiver: Norwegian Property AS, NPRO
Type oppdrag: Totalentreprenør innredningsarbeider
Antall kvadratmeter: 1000 KVM
Utført: Ferdigstilt Oktoer

Beskrivelse :

 

  • Hovedoppgaven var  å planlegge og innrede hele Druens areal komplett ferdig til å åpne 2 nye restaurantkonsepter. Totalareal er på ca 750 kvm.
  • Planlegt og innredet Hannibals arealer frem til leietakers egne arbeider. Arealet er på ca. 250 kvm.
  • Selvaag Prosjekt var ansvarlig utførende også på resten av retailarealene, der leietaker selv utførte det meste av innredningsjobbene.