Thor Olsensgate 5A

Totalentreprenør: Selvaag Prosjekt AS
Type eiendom:  Boligsameie
Type oppdrag:  Gjenoppbygging etter brann
Antall leiligheter: 20
Utført: Ferdigstilt Oktober 2014
Beskrivelse: Selvaag Prosjekt AS har oppdraget med å gjenoppbygge Thor Olsens gate 5 etter brann sommeren 2013 i sameiets bygård. I oppdraget inngår bl. annet (ikke uttømmende):
– Sikre brannobjekt med stillas og tak over tak.
– Skadesanering av bygget med alle leiligheter og oppganger/arealer fra loft til kjeller
– Rive – og byggesøknader Oslo Kommune, ivareta all kontakt med offentlige og kommunale myndigheter
– Stå som ansvarlig søker, ansvarlig utførende og kontroll av utførelse
– Forestå prosjektering, utarbeidelse av beskrivelser for rivning og oppbygging, utarbeide budsjettestimater og fremdriftsplaner, kvalitetskontroll og oppfølging.