Vår virksomhet

 

Selvaag Gruppen

Selvaag Gruppen AS er et holdingselskap, organisert for å ivareta eierrollen i Selvaag-konsernet og datterselskapene. Selvaag Gruppen AS ivaretar også konsernets kunst- og kulturprosjekter.

Selvaag Eiendom

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et tydelig bærekraftig perspektiv, til glede for våre kunder, samfunnet og fremtidige generasjoner. Vi konsentrerer oss om næringseiendom beliggende ved kommunikasjonsknutepunkter i Oslo-området. Se Selvaag Eiendom

Selvaag Bolig

Selvaag Bolig er et boligutviklings- og byggherreselskap, som utvikler boligprosjekter for mennesker i ulike  livssituasjoner. Selskapet  ble børsnotert i 2012 og Selvaag Gruppen har en eierandel i selskapet på 53,5%. Se Selvaag Bolig

Selvaag Prosjekt

Selvaag Prosjekt ble etablert som eget satsingsområde i 2010 og tilbyr prosjekttjenester innenfor vedlikehold, rehabilitering ol. av eiendommer. Se Selvaag Prosjekt

Selvaag Invest

Investeringsselskapet Selvaag Invest er et heleid datterselskap av Selvaag Gruppen AS, og er engasjert innen private equity, shipping og børsnoterte verdipapirer

Selvaag Vinterparken

Selvaag Vinterparken eier 50% av Vinterparken Holding AS som er i ferd med å utvikle skihall,næringseiendom og boliger på Lørenskog ved bygrensen til Oslo. Se Snø