Vår virksomhet

 

Selvaag Gruppen

Selvaag Gruppen AS er et holdingselskap, organisert for å ivareta eierrollen i Selvaag-konsernet og datterselskapene. Selvaag Gruppen AS ivaretar også konsernets kunst- og kulturprosjekter.

Selvaag Eiendom

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et tydelig bærekraftig perspektiv, til glede for våre kunder, samfunnet og fremtidige generasjoner. Vi konsentrerer oss om næringseiendom beliggende ved kommunikasjonsknutepunkter i Oslo-området. Se https://www.selvaageiendom.no/

Selvaag Bolig

Selvaag Bolig er et boligutviklings- og byggherreselskap, som utvikler boligprosjekter for mennesker i ulike  livssituasjoner. Selskapet  ble børsnotert i 2012 og Selvaag Gruppen har en eierandel i selskapet på 53,5%.

Selvaag Prosjekt

Selvaag Prosjekt ble etablert som eget satsingsområde i 2010 og tilbyr prosjekttjenester innenfor vedlikehold, rehabilitering ol. av eiendommer.

Selvaag Invest

Investeringsselskapet Selvaag Invest er et heleid datterselskap av Selvaag Gruppen AS, og er engasjert innen private equity, shipping og børsnoterte verdipapirer

Selvaag Realkapital

Selvaag Realkapital er leverandør av rådgivning- og finansielle tilretteleggingstjenester av eiendomsprosjekter for Selvaag Gruppen og eksterne oppdragsgivere.

Selvaag Byutvikling

Selvaag Byutviklings forretningside er å utvikle ideer og prosjekter basert på Selvaags renomme og kompetanse i byutviklingen. Selskapet har de to siste årene fokusert på Lørenskog Vinterpark. Se http://www.skihallen.no