Selvaag Byutvikling

Selskapet har de to siste årene fokusert på ett stort prosjekt med innendørs skianlegg beliggende i Lørenskog. For mer om prosjektet gå til
snø.no