Visjon og forretningside

Selvaag Byutviklings forretningside er å utvikle ideer og prosjekter basert på Selvaags renomme og kompetanse i byutvikling.