Våre tjenester

Selvaag Prosjekt er en totalentreprenør, som bistår sine oppdragsgivere med å oppnå høyest  mulig verdi på deres eiendom ved å tilby en rekke tjenester basert på bred og tverrfaglig kompetanse, og lang erfaring.

Selvaag Prosjekt kan til oppdragsgivere i gamle Selvaagprosjekter tilby kunnskap innen og kjennskap til byggeteknikken som ble brukt, samt besitter vi originaltegningene fra byggets opprinnelse.

Våre oppdragsgivere er ofte borettslag , sameier og gårdeiere, både private og offentlige,  som besitter leilighetsgårder, næringseiendommer eller kombinasjonsbygg.

Selvaag Prosjekt har en filosofi om at samspill er nøkkelen til et godt samarbeid med sine oppdragsgivere. Våre oppdrag avregnes derfor hovedsakelig etter åpen bok med avtalt påslag og etter medgått tid. Dette innebærer at oppdragsgiver skal ha direkte innsyn i prosjektets økonomi gjennom hele prosjektperioden.