Byggesak/regulering

Ved de prosjekter der tiltaket/ene er søknadspliktige bistår vi i denne prosessen. Selvaag Prosjekt har sentral godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. I de fag der Selvaag Prosjekt ikke besitter sentral godkjenning, innhentes denne tjenesten fra godkjente eksterne konsulenter med ansvarsrett. Selvaag Prosjekt bistår under hele søknadsprosessen.