Byggeplassadministrasjon

På byggeplassen håndterer vi og varsler endringer, krav og avvik, ivaretar SHA, og forestår ledelse av byggemøter. Selvaag Prosjekt har høyt fokus på solidaritet på enhver byggeplass. Vi følger byggeprosessen fra oppstart til ferdigbefaring, overtakelse og sluttavregning.