Prosjekt- og byggeledelse

Våre prosjekt- og byggeledere tar det daglige ansvaret for ledelsen og gjennomføringen av byggeprosjektet. I utførelsesfasen plikter vi å følge opp byggearbeidene iht. avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherre og rådgivere/underentreprenører. Vi bistår i anskaffelses- og kontraheringsprosessen og tar ansvar for økonomi- og fremdriftsstyring i prosjektene.