Prosjekteringsledelse

I prosjekteringsfasen bistår vi som oppdragsgiverens rådgiver der vi tar ansvar for å sikre en strukturert beslutningsprosess, hvor kundens behov og ønsker blir ivaretatt.

I forkant av selve prosjekteringsfasen vil det ved mange tilfeller utføres et forprosjekt der eiendommens/byggets potensial og muligheter blir belyst, og oppdragsgiver vil ut i fra dette kunne gå videre med de tiltak som er ønskelige å utrede videre.

Prosjekteringslederen kvalitetssikrer underlag utarbeidet i prosjekteringsfasen, og sørger for at relevante lover, forskrifter og bestemmelser ivaretas og implementeres i prosessen. SHA ivaretas under hele prosjekteringsfasen.