Tilstandsrapport

Selvaag Prosjekt har lang og god erfaring med å utføre tilstandsvurderinger. En tilstandsvurdering trinn 1 vil omfatte en visuell undersøkelse av Borettslaget / Boligsameiet sine bygninger og eiendommens tekniske og vedlikeholdsmessige stand. Konklusjonen formuleres i en tilstandsrapport, med tiltaksplan og budsjettestimater basert på innhold og utførelse etter tilstandsanalyse av byggverk, som reguleres etter NS 3424.

Hensikten med rapporten er å gi Borettslaget / Boligsameiet en kortfattelig og grei oversikt over tilstanden på de mest kritiske bygningsdeler samt en liste over de vedlikeholdstiltak man bør prioritere.