Vedlikeholdsplaner

 

På bakgrunn av tilstandsrapport blir fremtidige tiltak kostnadsberegnet og lagt inn i en vedlikeholdsplan med budsjetter og tidsperspektiv. Vedlikeholdsplanen følges opp årlig.